"Heed" at Transmitter Gallery in Brooklyn, NY (January 2019)
"Heed" at Transmitter Gallery in Brooklyn, NY (January 2019)

Right: Alessandro Keegan Left: Angela Heisch

"Heed" at Transmitter Gallery in Brooklyn, NY (January 2019)
"Heed" at Transmitter Gallery in Brooklyn, NY (January 2019)

Left: Angela Heisch Right/ Center: Alessandro Keegan

"Heed" at Transmitter Gallery in Brooklyn, NY (January 2019)
"Heed" at Transmitter Gallery in Brooklyn, NY (January 2019)

Left: Angela Heisch Right: Alessandro Keegan

"Tools, Totems, Traps" at Mother Gallery, Beacon NY (May, 2019)
"Tools, Totems, Traps" at Mother Gallery, Beacon NY (May, 2019)
"Tools, Totems, Traps" at Mother Gallery, Beacon NY (May, 2019)
"Tools, Totems, Traps" at Mother Gallery, Beacon NY (May, 2019)
"Tools, Totems, Traps" at Mother Gallery, Beacon NY (May, 2019)
"Tools, Totems, Traps" at Mother Gallery, Beacon NY (May, 2019)
"Heed" at Transmitter Gallery in Brooklyn, NY (January 2019)
"Heed" at Transmitter Gallery in Brooklyn, NY (January 2019)
"Heed" at Transmitter Gallery in Brooklyn, NY (January 2019)
"Tools, Totems, Traps" at Mother Gallery, Beacon NY (May, 2019)
"Tools, Totems, Traps" at Mother Gallery, Beacon NY (May, 2019)
"Tools, Totems, Traps" at Mother Gallery, Beacon NY (May, 2019)
"Heed" at Transmitter Gallery in Brooklyn, NY (January 2019)

Right: Alessandro Keegan Left: Angela Heisch

"Heed" at Transmitter Gallery in Brooklyn, NY (January 2019)

Left: Angela Heisch Right/ Center: Alessandro Keegan

"Heed" at Transmitter Gallery in Brooklyn, NY (January 2019)

Left: Angela Heisch Right: Alessandro Keegan

"Tools, Totems, Traps" at Mother Gallery, Beacon NY (May, 2019)
"Tools, Totems, Traps" at Mother Gallery, Beacon NY (May, 2019)
"Tools, Totems, Traps" at Mother Gallery, Beacon NY (May, 2019)
show thumbnails